Światowy Tydzień Mózgu, 11-17 marca 2013

Najfajniejsza impreza naukowa w roku, organizowana od 1996r.  przez Dana Alliance for Brain Initiatives, a od 1999r. w Polsce z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA i Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego.

Na całym świecie między 11 a 17 marca 2013, organizowane są wykłady, spotkania, pokazy, prezentacje, warsztaty. W Polsce od wielu lat impreza przyciąga ciekawskich, w Krakowie już od 2002 roku.
W ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu 2013 roku, w wielu miastach odbywają się różnorakie imprezy, w których centrum jest mózg człowieka i to, jak funkcjonuje.

Tego roku możemy po raz kolejny szukać takich atrakcji bliżej naszego miejsca zamieszkania.  Warto zatem wiedzieć, co i gdzie będzie się działo: Kalendarz wydarzeń na świecie, DANA:  http://www.dana.org/brainweek/calendar/

 Kraków:

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33tm. 13 np

wykłady od poniedziałku 11.03. do niedzieli 17.03. codziennie o 17.00

Motyw przewodni: uzależnienia.

Link:  http://www.ptpk.org/tydzien_mozgu/tydzien_mozgu_2013.html

 Katowice:

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, ul. Bankowa 11a, wykłady i warsztaty od 11.03 do 15.03 :
http://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=505:wiatowy-tydzie-mozgu-2013&catid=69:wiadomoci&Itemid=14

 Warszawa:

Sala Konferencyjna „Polityki”, ul. Słupecka 6, wykłady, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, ul. Pasteura 3, warsztaty od 11.03. do 15.03 :
http://tydzienmozgu.nencki.gov.pl/

 Wrocław:

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Dawida 1, 15.03; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, W. Zam. we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30, 16.03 ;  http://dnimozgu.wordpress.com/
http://www.charaktery.eu/co-gdzie-kiedy/6582/I-Wroc%C5%82awskie-Dni-M%C3%B3zgu-2013/

 Poznań:

Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, g.17.00;  od 11.03 do 15.03,
http://www.pan.poznan.pl/tydzien_mozgu/index.html

 Trójmiasto / Gdańsk – Sopot:

Dni Mózgu: od 14.03 do 16.03,  http://www.dnimozgu.ug.edu.pl/program.html

 Sanok:

SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Tydzień Mózgu: od 11.03 do 15.03:   http://zozsanok.pl/index.html

Szczecin:

22-23.03.2013:  http://www.ptpk.org/tydzien_mozgu.html

Szczerze polecam i życzę udanych wrażeń  🙂

zobacz materiały z Tygodnia Mózgu 2013 tutaj:

Światowy Tydzień Mózgu 2013 – relacje, recenzje, materiały